Wat is Neurofeedback en Neurofeedbacktraining?

Neurofeedback is een manier om de hersenfuncties te optimaliseren, zonder gebruik te maken van medische ingrepen.

Het voorbereidend onderzoek verloopt zoals uitgelegd op de pagina NPC en qEEG.

Door elektrodes (sensoren) op de schedel te plaatsen meten we het EEG (elektro-encefalogram). Een EEG geeft de elektrische activiteit weer die door onze hersenen geproduceerd wordt. Deze activiteit (‘hersengolven’) wordt geassocieerd met een bepaalde mentale toestand. De amplitudes (sterkte) van de verschillende hersenfrequenties worden kwantitatief weergegeven, zowel in rusttoestand als tijdens concentratieoefeningen en er worden, door de neurotherapeut, verschillende ratio’s over berekend (theta/beta ratio, power ratio,…).

Neurofeedback therapie

De, door de elektrodes, geregistreerde gegevens worden, via een computer, teruggekoppeld (visueel en auditief) aan de therapeut en de cliënt. De terugkoppeling aan de therapeut is het EEG, terwijl de cliënt bij neurofeedbacktraining, de terugkoppeling krijgt door middel van een computerspel, filmpje of muziek. De hersenen ‘spelen’ het computerspel of bepalen de kwaliteit van de film door de gewenste hersenactiviteit te produceren. Langdurig en goed trainen brengt de hersenen blijvend in een betere conditie.

Wanneer wordt Neurofeedback aangeraden?

Ondanks alle positieve berichten die via de media worden verspreid, is het belangrijk te vermelden dat neurofeedback alleen, geen wondermiddel is, maar een zeer aan te raden aanvulling op klassieke psychotherapie. Op dit moment lopen er vele onderzoeken naar neurofeedback bij aandoeningen en bij klachtenvrije mensen die hun prestaties willen verbeteren.

Hoe gaat dat in de praktijk?

Na de diagnostische fase wordt een individueel trainingsprogramma opgesteld (individueel protocol) met als doel de klachten te verminderen en de krachten te benutten. Wanneer deze doelen (mede) kunnen worden bereikt door middel van de training volgen meestal 20 tot 40 sessies (ongeveer 50 min. per sessie).

Cliënten kunnen dan, door middel van het stimuleren van bepaalde hersengolven, animaties laten lopen of een DVD laten verder spelen. De hersenen worden op deze manier beloond voor hun werk en leren de gewenste frequenties sterker te produceren. 

Neurofeedbacktherapie is een wetenschappelijk aangetoonde behandeling bij ADHD. U vindt voldoende wetenschappelijke artikels op de site van Neurocare.  Dr. Martijn Arns is Managing Director en Chief Medical Officer van Neurocare en directeur van Brainclinics te Nijmegen. Dr. Arns was één van mijn docenten en P&P Consult-NPC heeft een professionele relatie met Brainclinics.

Onderaan vindt u enkele wetenschappelijke artikels waar Dr. Martijn Arns aan deelnam.

Neurofeedback trainingen kunnen worden gevolgd op onze praktijk, maar P&P Consult-NPC biedt u ook de mogelijkheid tot thuistraining aan. U huurt bij ons een volwaardig qEEG trainingstoestel, wij installeren de software en het individuele protocol op een laptop en leren u aan, hoe te werk te gaan. De cliënt kan dan trainen wanneer het hem het beste uitkomt, zonder verplaatsingen aan te gaan. Informeer u via info@psycon.be

Zijn er risico’s aan neurofeedback verbonden?

Er zijn geen risico’s verbonden aan neurofeedback wanneer dit onder professionele begeleiding (opgeleide therapeuten) plaatsvindt en wanneer een correct behandelprotocol werd opgesteld.

Vertel over ons!

Deel deze pagina met je vrienden