Emotieregulatietraining bij Kinderen en Adolescenten

Aantal dagen: 2

Emoties horen bij het leven en iedereen krijgt ooit wel eens te maken met intense emotionele gebeurtenissen die gepaard gaan met verschillende gevoelens zoals verdriet, angst en/of boosheid. De manier waarop we met deze emoties omgaan, zal invloed uit oefenen op hoe jongeren ontwikkelen. Emotieregulatie speelt dan ook een belangrijke rol in de ontwikkeling en instandhouding van verschillende psychische problemen, zoals depressieve klachten, angst, eet- en gewichtsproblemen, verslaving, zelfverwondend gedrag, gedragsproblemen en verschillende pijn- en gezondheidsklachten. 

De huidige emotieregulatietraining is gebaseerd op de geëvalueerde Affect Regulatie Training (ART) voor volwassenen, ontwikkeld door Berking en Whitley (2014) en combineert verschillende modules uit de Cognitieve Gedragstherapie, Acceptatie en Commitment Therapie, Emotiegerichte therapie, oplossingsgerichte therapie en positieve therapie. Het doel van de training is het aanleren van zes cruciale emotieregulatie basiscompetenties, met name BC1 ademhalings- en spierontspanning, BC2 emotioneel bewustzijn, BC3 aanvaarden, BC4 effectieve zelfondersteuning, BC5 analyseren en BC6 het gebruiken van emotieregulatiestrategieën.

Voor elk van deze basiscompetenties werden leeftijdsadequate methodieken ontworpen. Uniek in deze training is het respecteren van de sequentie, waarbij het toepassen van de eerste basiscompetenties (BC1- BC5) een basis legt voor het optimaal benutten van het repertoire aan emotieregulatie strategieën (BC6). Aangezien het aanleren van optimale emotieregulatie aan kinderen en adolescenten best heftige gevoelens kan losmaken, verdient dit een professionele aanpak.

  • Voor wie: Psychotherapeuten, psychologisch consulenten, psychologen en kindercoaches in het werkveld of in opleiding.
  • Aantal deelnemers: Min. aantal deelnemers: 6 –  max. aantal deelnemers: 16

Locatie: P&P Consult-NPC, Hoge Dreef 96, 2980 Sint-Antonius – Zoersel

Data en Prijs: nog te bepalen (einde oktober) – … € excl. BTW (KMO-p  subsidie mogelijk – over het bedrag excl. BTW)

Prijs – Breakdown:

  • … excl. BTW
  • … incl. BTW
  • KMO-p subsidie over … € = … €
  • eigen bijdrage: … €

Inschrijvingen en inlichtingen: Philippe Vrancken 0495/642860 – philippe@psycon.be

Vertel over ons!

Deel deze pagina met je vrienden