P&P Consult

P&P Consult – NPC (Psychologisch & Pedagogisch Consult – Neuro-Psychotherapeutisch Centrum) is laagdrempelig. Geen klinische praktijkruimten, bevolkte wachtzalen of ‘aangevoelde’ hiërarchie tussen therapeut en cliënt.

Wij streven naar een huiselijke, gemoedelijke sfeer waar gelijkheid tussen cliënt en therapeut hoog in het vaandel wordt gedragen.

P&P Consult staat, al meer dan 20 jaar, garant voor een professionele begeleiding waar u, als persoon, met uw klachten en hulpvraag, centraal staat.

Meteen een afspraak maken?

Wij garanderen een intakegesprek binnen de 14 dagen.

P&P Consult

Wie zijn wij?

P&P Consult is een multidisciplinair team bestaande uit psychologen, orthopedagogen, psychotherapeuten, paramedici en psychiaters, die nauw samenwerken met:

  • huisartsen, pediaters, (kinder)psychiaters, paramedici

  • psychosociale en pedagogische organisaties

  • ziekenhuizen en psychiatrische voorzieningen (bv. CGG)

  • scholen en CLB’s

  • politionele en justitiële organisaties

  • multidisciplinaire collega’s

  • erkende psychotherapeutische opleidingscentra

P&P Consult voorziet in psychotherapie voor het Lymfehuis Antwerpen

/

Collega Praktijken

 

P&P Consult

Wat doen we?

P&P Consult biedt op meerdere locaties diagnostiek, psychotherapie en begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen met diverse klachten en problematieken.

Psychotherapie

Vanuit een integratief denkkader bieden wij hulpverlening op maat aan.

Psychodiagnostiek

Soms is het aangewezen om, na de intake, bijkomend onderzoek te verrichten om jouw situatie en hulpvraag beter in kaart te kunnen brengen, en dit door middel van bijkomende gesprekken, vragenlijsten, tests of observaties. 

Multiculturele Psychotherapie

In onze multiculturele samenleving voelen patiënten uit de Moslimgemeenschap zich vaak het meest vertrouwd bij een therapeut met een gelijke geloofsovertuiging. Horia El Abdillaoui, biedt hier een perfect antwoord op.

Remedial Teaching

Logopedie

Neurofeedbacktherapie

Vertel over ons!

Deel deze pagina met je vrienden