P&P Consult-NPC

P&P Consult-NPC (Psychologisch & Pedagogisch Consult-Neuro-Psychotherapeutisch Centrum) is laagdrempelig.

Geen klinische praktijkruimten, bevolkte wachtzalen of ‘aangevoelde’ hiërarchie tussen therapeut en cliënt. Wij streven naar een huiselijke, gemoedelijke sfeer waar gelijkheid tussen cliënt en therapeut hoog in het vaandel wordt gedragen.

P&P Consult-NPC staat al meer dan 20 jaar garant voor professionele diagnostiek, begeleiding en therapeutische ondersteuning waar u, als persoon, met uw klachten en hulpvraag, centraal staat.

Onze belangrijkste ‘troef’ is dat wij een intakegesprek garanderen binnen de 14 dagen na aanmelding. Dit kunnen wij aanbieden door onze nauwe samenwerking met de A.I.H.P. vzw, een professionele 4-jarige postgraduaat psychotherapie opleiding, in associatie met de Hogeschool VIVES-Kortrijk.

Meteen een afspraak maken?

Wij garanderen een intakegesprek binnen de 14 dagen.

P&P Consult-NPC

Wie zijn wij?

P&P Consult-NPC is een inter- en multidisciplinair team bestaande uit klinisch psychologen, klinisch orthopedagogen, integratieve psychotherapeuten, paramedici en psychiaters, die al meer dan 20 jaar, nauw samenwerken met:

  • huisartsen, pediaters, (kinder)psychiaters, paramedici, (psycho)therapeuten

  • psychosociale en pedagogische organisaties

  • ziekenhuizen en psychiatrische voorzieningen/dienstverleners (CGG, OCMW,…)

  • scholen, onderwijsinstellingen en CLB’s

  • politionele en justitiële organisaties (politie, balie jeugdadvocaten, OCJ, parket,…)

  • inter- en multidisciplinaire collega’s en groepspraktijken

  • erkende psychotherapeutische opleidingscentra

  • erkende beroepsverenigingen

  • EU-professionele verenigingen en associaties (EAP, EAIP, WCP,…)

Info

Voor doorverwijzers

Onze lokalen gebruiken?

U wenst als therapeut of organisatie gebruik te maken van onze lokalen? Dat kan!

P&P Consult-NPC en haar netwerk:

P&P Consult-NPC werkt, in een inter- en multidisciplinair kader, samen met onderstaande praktijken. Met dit netwerk beantwoorden wij aan alle criteria van de wetgever t.a.v. de ondersteunende gezondheidszorgberoepen en de huidige overgangsmaatregelen.
P&P Consult-NPC voorziet onderstaande (groeps)prakijken in psychotherapeutische begeleiding en ondersteuning, inter- en supervisie en deelt haar expertise op vlak van neuropsychologisch – en diagnostisch onderzoek (IQ testings, persoonlijkheidsonderzoek, MMPI’s, psycho-motorisch onderzoek,…) en quantitative EEG’s.
Met de praktijken in ons netwerk zijn wij m.b.t. de GDPR (nieuwe wet op de privacy) in orde met onze verwerkersovereenkomsten.

P&P Consult

Wat doen we?

P&P Consult-NPC biedt op meerdere locaties professionele en deskundige psychodiagnostiek, psychotherapie en begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen met diverse klachten en problematieken.

Psychotherapie

Vanuit een integratief denkkader bieden wij hulpverlening op maat aan.

Psychodiagnostiek

Soms is het aangewezen om, na de intake, bijkomend neuropsychologisch onderzoek te verrichten om jouw situatie en hulpvraag beter in kaart te kunnen brengen, en dit door middel van bijkomende gesprekken, vragenlijsten, tests of observaties. 

Multiculturele Psychotherapie

In onze multiculturele samenleving voelen patiënten uit de Moslimgemeenschap zich vaak het meest vertrouwd bij een therapeut met een gelijke geloofs-overtuiging. Horia El Abdillaoui biedt hier een perfect antwoord op.

Neurofeedbacktherapie

Logopedie

Remedial Teaching

Vertel over ons!

Deel deze pagina met je vrienden