Opleidingen

Neuro-modulatie

Familiale Bemiddeling

Condenz

Psycho-diagnostiek

Psycho-therapie

P&P Consult-NPC

Welkom

P&P Consult-NPC (Psychologisch & Pedagogisch Consult-Neuro-Psychotherapeutisch Centrum) is laagdrempelig.

Geen klinische praktijkruimten, bevolkte wachtzalen of ‘aangevoelde’ hiërarchie tussen therapeut en cliënt. Wij streven naar een huiselijke, gemoedelijke sfeer waar gelijkheid tussen cliënt en therapeut hoog in het vaandel wordt gedragen.

P&P Consult-NPC staat al meer dan 20 jaar garant voor professionele diagnostiek, begeleiding en therapeutische ondersteuning waar u, als persoon, met uw klachten en hulpvraag, centraal staat.

 

TARIFIËRING : De overheid eist, voor de cliënten, transparantie in de tarifiëring van psychologische en psychotherapeutische prestaties. De tarieven van P&P Consult-NPC (tot 31/12/2021) vindt u hier.

P&P Consult-NPC is voor haar diagnostische processen een samenwerking aangegaan met IPO – Instituut voor Psychologische Professionele Medische Ondersteuning te Deurne. Diagnostische dossiers worden onder het gedeeld beroepsgeheim, multidisciplinair besproken.

DIAGNOSTIEK

P&P Consult-NPC kan nog diagnostische processen/onderzoeken opstarten maar de kinderpsychiatrische evaluatie/consultatie kan ten vroegste pas einde maart 2022.

Afspraak bij P&P Consult - Vergeet niet de verwijsbrief te downloaden en te laten invullen door uw arts. M.b.t. kinderen laat u zeker ook de kinderpsychiatrische evaluatie aanvinken. Dank u.

Voorkeurlocatie

Samenwerking met IPO

Na het versturen van uw aanmelding nemen wij u op in onze wachtlijst.

Om de twee weken wordt de wachtlijst ge-update en houden wij u op de hoogte van uw plaats.

Wij bevragen u dan ook of uw hulpvraag nog actueel is.

P&P Consult-NPC

Wie zijn wij?

P&P Consult-NPC is een inter- en multidisciplinair team bestaande uit klinisch psychologen, klinisch orthopedagogen, integratieve psychotherapeuten, paramedici en psychiaters, die al meer dan 20 jaar, nauw samenwerken met:

  • huisartsen, pediaters, (kinder)psychiaters, paramedici, (psycho)therapeuten

  • psychosociale en pedagogische organisaties

  • ziekenhuizen en psychiatrische voorzieningen/dienstverleners (CGG, OCMW,…)

  • scholen, onderwijsinstellingen en CLB’s

  • politionele en justitiële organisaties (politie, balie jeugdadvocaten, OCJ, parket,…)

  • inter- en multidisciplinaire collega’s en groepspraktijken

  • erkende psychotherapeutische opleidingscentra

  • erkende beroepsverenigingen

  • EU-professionele verenigingen en associaties (EAP, EAIP, WCP,…)

Info

Voor doorverwijzers en collega’s

Opleidingen

P&P Consult

Wat doen we?

P&P Consult-NPC biedt op meerdere locaties professionele en deskundige psychodiagnostiek, psychotherapie en begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen met diverse klachten en problematieken.

P&P Consult-NPC deelt haar professionele expertise middels opleidingen.

P&P Consult-NPC en haar netwerk:

P&P Consult-NPC werkt, in een inter- en multidisciplinair kader, samen met onderstaande praktijken. Met dit netwerk beantwoorden wij aan alle criteria van de wetgever t.a.v. de ondersteunende gezondheidszorgberoepen en de huidige overgangsmaatregelen.
P&P Consult-NPC voorziet onderstaande (groeps)prakijken in psychotherapeutische begeleiding en ondersteuning, inter- en supervisie en deelt haar expertise op vlak van neuropsychologisch – en diagnostisch onderzoek (IQ testings, persoonlijkheidsonderzoek, MMPI’s, psycho-motorisch onderzoek,…) en q EEG’s.
Met de praktijken in ons netwerk zijn wij m.b.t. de GDPR in orde met onze verwerkersovereenkomsten.

Vertel over ons!

Deel deze pagina met je vrienden