Opleidingen

Neuro-modulatie

Familiale Bemiddeling

Condenz

Psycho-diagnostiek

Psycho-therapie

P&P Consult-NPC

Welkom

Onze consultaties en diagnostische onderzoeken zijn terug open.

* Wij voorzien alle mogelijke beschermmaatregelen (ontsmettingsmogelijkheden, spatschermen, waterflesjes i.p.v. glazen,…).

* De afspraken hangen in elke praktijk nog eens uit, gelieve ze te respecteren.

* Wij vragen u wel om thuis te blijven als je je ziek voelt (ook bij minimale symptomen) en  de consultatie te annuleren bij ziektevermoeden.

P&P Consult-NPC (Psychologisch & Pedagogisch Consult-Neuro-Psychotherapeutisch Centrum) is laagdrempelig.

Geen klinische praktijkruimten, bevolkte wachtzalen of ‘aangevoelde’ hiërarchie tussen therapeut en cliënt. Wij streven naar een huiselijke, gemoedelijke sfeer waar gelijkheid tussen cliënt en therapeut hoog in het vaandel wordt gedragen.

P&P Consult-NPC staat al meer dan 20 jaar garant voor professionele diagnostiek, begeleiding en therapeutische ondersteuning waar u, als persoon, met uw klachten en hulpvraag, centraal staat.

Condenz is een Persoonlijk Ontwikkelings Programma voor mensen met klachten zoals burn,-out, bore-out, spanning, depressie, stemmingswisselingen en emotionele instabiliteit.

Afspraak bij P&P Consult

Voorkeurlocatie

P&P Consult-NPC

Wie zijn wij?

P&P Consult-NPC is een inter- en multidisciplinair team bestaande uit klinisch psychologen, klinisch orthopedagogen, integratieve psychotherapeuten, paramedici en psychiaters, die al meer dan 20 jaar, nauw samenwerken met:

  • huisartsen, pediaters, (kinder)psychiaters, paramedici, (psycho)therapeuten

  • psychosociale en pedagogische organisaties

  • ziekenhuizen en psychiatrische voorzieningen/dienstverleners (CGG, OCMW,…)

  • scholen, onderwijsinstellingen en CLB’s

  • politionele en justitiële organisaties (politie, balie jeugdadvocaten, OCJ, parket,…)

  • inter- en multidisciplinaire collega’s en groepspraktijken

  • erkende psychotherapeutische opleidingscentra

  • erkende beroepsverenigingen

  • EU-professionele verenigingen en associaties (EAP, EAIP, WCP,…)

Info

Voor doorverwijzers en collega’s

Opleidingen

Onze lokalen gebruiken?

U wenst als therapeut of organisatie gebruik te maken van onze lokalen? Dat kan! Mail ons voor een voorstel naar info@psycon.be

P&P Consult

Wat doen we?

P&P Consult-NPC biedt op meerdere locaties professionele en deskundige psychodiagnostiek, psychotherapie en begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen met diverse klachten en problematieken.

P&P Consult-NPC deelt haar professionele expertise middels opleidingen.

P&P Consult-NPC en haar netwerk:

P&P Consult-NPC werkt, in een inter- en multidisciplinair kader, samen met onderstaande praktijken. Met dit netwerk beantwoorden wij aan alle criteria van de wetgever t.a.v. de ondersteunende gezondheidszorgberoepen en de huidige overgangsmaatregelen.
P&P Consult-NPC voorziet onderstaande (groeps)prakijken in psychotherapeutische begeleiding en ondersteuning, inter- en supervisie en deelt haar expertise op vlak van neuropsychologisch – en diagnostisch onderzoek (IQ testings, persoonlijkheidsonderzoek, MMPI’s, psycho-motorisch onderzoek,…) en q EEG’s.
Met de praktijken in ons netwerk zijn wij m.b.t. de GDPR in orde met onze verwerkersovereenkomsten.

Vertel over ons!

Deel deze pagina met je vrienden