Opleidingen

Neuro-modulatie

Psycho-diagnostiek

Psycho-therapie

P&P Consult-NPC

Psychodiagnostiek

Diagnostiek betekent, samen uitzoeken wat er nu juist aan de hand is, wat is de oorzaak van de klachten, wat ligt er aan de oorsprong van de problemen?

Soms is het aangewezen om na de intake, bijkomend onderzoek te verrichten om jouw situatie en hulpvraag beter in kaart te brengen en aansluitend een gepast behandeladvies te formuleren.

Dit kan door middel van bijkomende gesprekken, psychologische vragenlijsten, psychologische – of neuropsychologische testen en, voor kinderen, thuis- en schoolobservaties. Soms is een aanvullend multidisciplinair onderzoek wenselijk. Dit wil zeggen dat we dan beroep doen op paramedici (therapeut psychomotoriek, logopedist, arts,…) om bijkomend, gespecialiseerd onderzoek te doen. Bv. met betrekking tot de psychomotorische ontwikkeling, specifieke taal-, lees- of rekenproblemen, medische klachten,…

P&P Consult heeft in de afgelopen 25 jaar een sterke expertise ontwikkeld met betrekking tot psychodiagnostiek. Wij beschikken dan ook over de meeste recente onderzoeksmiddelen en brengen alle resultaten, in normale ‘mensentaal’ over naar de cliënt (en in kindertaal naar de kinderen). 

Heden moeten ook wij jammer genoeg beroep doen op externe kinderpsychiaters met lange wachtlijsten. Onze klinisch psychologen zijn echter wettelijk bevoegd om alle psychodiagnoses te stellen.

Om zo efficiënt en effectief mogelijk te werken, brengen onze therapeuten de resultaten van het onderzoek al in communicatie met de betrokken arts, in een multidisciplinair overleg. Nadien volgt uw consultatie, meestal in het bijzijn van de therapeut die het onderzoek heeft gecoördineerd en het best geplaatst is om de informatie over te brengen naar de arts..

Voorbeelden van onderzoek: intelligentieonderzoek (IQ), persoonlijkheidsonderzoek, ontwikkelingsstoornissen zoals AD(H)D, autismespectrumstoornissen, (kinder)depressie, DCD, dyspraxie, dyscalculie, dyslexie, dysorthografie, executieve functies, sociaal emotionele vaardigheden, …

Een diagnostisch onderzoek wordt steeds ‘op maat‘ samengesteld. Meestal neemt een onderzoek twee tot drie halve dagen in beslag. De vragenlijsten kunnen thuis gescoord worden. Het spreekt voor zich dat u op voorhand op de hoogte wordt gebracht van de kostprijs van het onderzoek en de terugbetalingsmodaliteiten van het ziekenfonds.

Mits uw toestemming, kunnen wij de contacten voorzien met de school en het CLB en kunnen wij in een overleg, ook aan hen de resultaten uitleggen, zodat ook zij betrokken geraken in de begeleiding en aanpak van uw kind.

Vertel over ons!

Deel deze pagina met je vrienden