Opleidingen

Neuro-modulatie

Psycho-diagnostiek

Psycho-therapie

P&P Consult-NPC

Neuromodulatie

Het Neuro Psychotherapeutisch Centrum van P&P Consult heeft, uit scholing vanuit de Radboud Universiteit te Nijmegen, een bijzondere expertise opgebouwd wat betreft EEG’s en qEEG’s.

EEG betekent: Electro Encephalo Gram; we meten de sterkte van de werking van de hersenen

qEEG betekent: quantitative Electro Encephalo Gram; we maken een EEG en met de gegevens voeren we allerhande berekeningen uit

Honderden kinderen, jongeren en volwassenen werden door ons, in het kader van diagnostisch onderzoek, gescreend middels een EEG of qEEG. De meest diverse pathologieën zijn dan ook ‘leesbaar‘ door de afname van een EEG of qEEG, aangezien bepaalde zones in de hersenen instaan voor bepaalde functies. We meten niet alleen de sterkte, de spanning in microvolt (µV) van de verschillende hersenfrequenties (hersengolven), maar maken tevens een aantal wetenschappelijke berekeningen (waaronder ratio’s en power ratio’s) van de verschillende amplitudes in microvolt (µV) en dit over de verschillende frequentiebanden (delta, theta, alpha, SMR, beta 1, beta 2, gamma).

Verschillende pathologieën zijn, middels een qEEG, duidelijk zichtbaar, wat een belangrijke meerwaarde betekent in het diagnostisch proces. Zo zien we bv. depressies (onderactivatie over de anterior temporale locatie F7 en frontale locatie F3), aandacht- en concentratiestoornissen (verhoogde theta/beta ratio over de prefrontale cortex en de vertex Cz) met of zonder hyperactiviteit (verhoogde theta/beta ratio over de linker centrale locatie C3), asymmetrieën tussen de beide hemisferen (NLD, DCD,…), dyslexie (onderactivatie in de zone Brocka en Wernicke) en andere ontwikkelingsstoornissen, duidelijk middels een qEEG. Indien na een volledig diagnostisch proces en consultatie met onze psychiater, toch wordt overgegaan tot medicamenteuze ondersteuning, kan de werking ervan, opgevolgd worden middels controle qEEG’s.

Een qEEG is volledig pijnloos en duurt ongeveer 45 minuten. Het wordt bij voorkeur in de voormiddag afgenomen waarbij de patiënt vrij is van stimulerende producten (koffie, thee, cola, energiedranken, drugs, stimulerende medicatie,…). Er worden enkele elektroden (sensoren) aangebracht op de hoofdhuid, middels een speciaal kapje en een beetje geleidingsgel. Op elke oorlel wordt een referentie-elektrode aangebracht middels een kleefbandje of een knijpertje. Ook hier wordt geleidingsgel aangebracht. Achter het oor, op het mastoïdbeen, wordt een aardingselektrode gekleefd. Tijdens de afname kunnen de actieve elektroden worden verplaatst om andere locaties te meten. Het qEEG toestel zendt de hersenactiviteit draadloos naar de computer waar alle signalen worden geregistreerd zodat ze, na de afname, kunnen worden verwerkt door de neurotherapeut. Tijdens de afname kan worden gevraagd om een concentratieoefening te maken of om de ogen even te sluiten.

Wat is Neurofeedback en Neurofeedbacktraining?

Neurofeedback is een manier om de hersenfuncties te optimaliseren, zonder gebruik te maken van medische ingrepen.

Het voorbereidend onderzoek verloopt zoals eerder uitgelegd.

Door elektrodes (sensoren) op de schedel te plaatsen meten we het EEG (elektro-encefalogram). Een EEG geeft de elektrische activiteit weer die door onze hersenen geproduceerd wordt. Deze activiteit (‘hersengolven’) wordt geassocieerd met een bepaalde mentale toestand. De amplitudes (sterkte) van de verschillende hersenfrequenties worden kwantitatief weergegeven, zowel in rusttoestand als tijdens concentratieoefeningen en er worden, door de neurotherapeut, verschillende ratio’s over berekend (theta/beta ratio, power ratio,…).

Neurofeedback therapie

De, door de elektrodes, geregistreerde gegevens worden, via een computer, teruggekoppeld (visueel en auditief) aan de therapeut en de cliënt. De terugkoppeling aan de therapeut is het EEG, terwijl de cliënt bij neurofeedbacktraining, de terugkoppeling krijgt door middel van een computerspel, filmpje of muziek. De hersenen ‘spelen’ het computerspel of bepalen de kwaliteit van de film door de gewenste hersenactiviteit te produceren. Langdurig en goed trainen brengt de hersenen blijvend in een betere conditie.

Wanneer wordt Neurofeedback aangeraden?

Ondanks alle positieve berichten die via de media worden verspreid, is het belangrijk te vermelden dat neurofeedback alleen, geen wondermiddel is, maar een zeer aan te raden aanvulling op klassieke psychotherapie. Op dit moment lopen er vele onderzoeken naar neurofeedback bij aandoeningen en bij klachtenvrije mensen die hun prestaties willen verbeteren.

Hoe gaat dat in de praktijk?

Na de diagnostische fase wordt een individueel trainingsprogramma opgesteld (individueel protocol) met als doel de klachten te verminderen en de krachten te benutten. Wanneer deze doelen (mede) kunnen worden bereikt door middel van de training volgen meestal 20 tot 40 sessies (ongeveer 50 min. per sessie).

Cliënten kunnen dan, door middel van het stimuleren van bepaalde hersengolven, animaties laten lopen of een DVD laten verder spelen. De hersenen worden op deze manier beloond voor hun werk en leren de gewenste frequenties sterker te produceren. 

Neurofeedbacktherapie is een wetenschappelijk aangetoonde behandeling bij ADHD. U vindt voldoende wetenschappelijke artikels op de site van Neurocare.  Dr. Martijn Arns is Managing Director en Chief Medical Officer van Neurocare en directeur van Brainclinics te Nijmegen. Dr. Arns was één van mijn docenten en P&P Consult-NPC heeft een professionele relatie met Brainclinics.

Onderaan vindt u enkele wetenschappelijke artikels waar Dr. Martijn Arns aan deelnam.

Neurofeedback trainingen kunnen worden gevolgd op onze praktijk, maar P&P Consult-NPC biedt u ook de mogelijkheid tot thuistraining aan. U huurt bij ons een volwaardig qEEG trainingstoestel, wij installeren de software en het individuele protocol op een laptop en leren u aan, hoe te werk te gaan. De cliënt kan dan trainen wanneer het hem het beste uitkomt, zonder verplaatsingen aan te gaan. Informeer u via info@psycon.be

Zijn er risico’s aan neurofeedback verbonden?

Er zijn geen risico’s verbonden aan neurofeedback wanneer dit onder professionele begeleiding (opgeleide therapeuten) plaatsvindt en wanneer een correct behandelprotocol werd opgesteld.

Vertel over ons!

Deel deze pagina met je vrienden