Opleidingen

Neuro-modulatie

Psycho-diagnostiek

Psycho-therapie

P&P Consult-NPC

Kinderen en jongeren

P&P Consult begeleidt, op verschillende vestigingsplaatsen, kinderen en jongeren met diverse probleemstellingen. De hulpverlening gebeurt zoveel mogelijk in de praktijkruimte maar kan, indien nodig, ook thuis plaatsvinden. Deze werkwijze garandeert een individueel totaalconcept en een hulpverlening op maat. Overleg met de school hoort, mits uw goedkeuring, vaak bij dit traject.

Om uw hulpvraag nog beter in kaart te kunnen brengen, en de begeleiding nog beter af te stemmen, is soms verder psychodiagnostisch onderzoek wenselijk. Psychodiagnostiek betekent uitzoeken wat er nu juist aan de hand is; wat is de oorzaak van de klachten.

Een greep uit ons hulpverleningsaanbod:

  • multidisciplinair diagnostisch onderzoek (multidisciplinair betekent door verschillende mensen, bv. psycholoog, psychotherapeut, therapeut psychomotoriek, logopedist,…)
  • qEEG, geïntegreerde neurofeedback training en neurotherapie (sterktemeting van de werking van de hersenen)
  • opvoedingsondersteuning bij diverse problematieken zoals AD(H)D, ASS, emotionele – en gedragsproblemen, OCD, DCD, …
  • psycho-educatie en psychotherapie (psycho-educatie betekent in ‘mensentaal’ uitleggen wat er aan de hand is)
  • mediatietherapie (soms wil het kind geen therapie, wij leren u dan hoe u met uw kind het best kunt omgaan)
  • faalangsttraining
  • spelcounseling (via spel kan men vaak beter contact met met kinderen)
  • sociale vaardigheidstraining
  • depressie en gemaskeerde depressie (gemaskeerd betekent dat je het niet zien, bv. gedragsproblemen kunnen een teken zijn)
  • eetstoornissen
  • slaapproblemen
  • angsten

U kunt bij ons ook terecht voor administratieve ondersteuning bij bv.: zorgaanvragen Vlaams Agentschap Personen met een Handicap (VAPH), FOD – integratietegemoetkoming, inkomensvervangende tegemoetkoming, verhoogde kinderbijslag, bijstand bij controleartsen, …

Vertel over ons!

Deel deze pagina met je vrienden