P&P Consult

Team

Het team van P&P Consult is multidisciplinair samengesteld en bestaat uit klinisch psychologen, orthopedagogen, paramedici, psychotherapeuten en psychologisch consulenten. De medische ondersteuning wordt voorzien door psychiaters en kinderpsychiaters en middels samenwerking met uw behandelende huisarts. Sinds juni 2016 biedt P&P Consult tevens Interculturele Psychotherapie aan.

Alle collega’s worden voortdurend geauditeerd op hun integratieve filosofie en handelwijze en zijn voortdurend in contact met mekaar via teamvergaderingen.