Collega Praktijken kunnen beroep doen op de expertise van het multidisciplinair team van P&P Consult-NCP.

Zo kunnen wij ondersteuning bieden in het diagnostisch proces van uw cliënt, waarna de resultaten, in overleg worden teruggekoppeld en u kan voorzien in de verdere begeleiding. Zo werkt P&P Consult-NPC als samen met andere multidisciplinaire praktijken m.b.t. het qEEG (quantitative Electro-Encephalo-Gram) onderzoek bij cliënten.

P&P Consult-NPC beschikt over een ruime test-o-theek met de meest recente, genormeerde testen, neuropsychologische instrumenten en diagnostische vragenlijsten. Ook een logopedisch onderzoek en een motorisch assessment behoren tot de mogelijkheden.

Maakt u liever zelf gebruik van onze testmaterialen bevraag dan onze uitleenvoorwaarden via info@psycon.be

Vertel over ons!

Deel deze pagina met je vrienden