P&P Consult-NPC is, al meer dan 20 jaar, een groepspraktijk bestaande uit een multidisciplinair team van (ortho)pedagogisch, psychologisch, psychotherapeutisch en paramedisch geschoolde medewerkers die werken volgens een integratieve, cognitief therapeutische benadering en dit in samenwerking met zowel een kinderpsychiater als een psychiater voor volwassenen .

Het succes van deze aanpak vertaalt zich in de voortdurende groei van het team, waarbinnen elke therapeut, vanuit zijn eigen specialisatie, zijn kennis, observatie- en behandelingsresultaten, interdisciplinair terugkoppelt.

Vanuit onze praktijkruimten te Antwerpen-Berchem, Zoersel en Hingene, voorzien wij in de psycho-emotionele begeleiding en in de diagnostiek van zowel kinderen, jongeren, adolescenten en volwassenen.

Verder blijft P&P Consult-NPC begeleidingen en therapieën ‘op maat’ verzorgen. Dit wil zeggen dat we individueel begeleiden maar circulair werken waar nodig. Zo kunnen, na overleg, ouders, familie, school- of werksituatie, CLB en de doorverwijzende arts worden betrokken in de begeleiding en zijn huis- en/of schoolbezoeken vaak een noodzaak om, via een individueel totaalconcept, hulpverlening op maat te bieden.

Het P&P Consult-NPC team bestaat uit zelfstandigen of zelfstandigen in bijberoep, die op gestructureerde momenten samenkomen voor teamvergaderingen en besprekingen van multidisciplinaire (diagnostische) dossiers.

  Een greep uit het aanbod binnen onze groepspraktijk:

 • multidisciplinaire diagnostiek
 • neuropsychologisch – en paramedisch (bv. psychomotorisch) onderzoek
 • spraak- en taalontwikkelingsproblemen, leerstoornissen (dyslexie, dysorthografie, dyscalculie)
 • ontwikkelingsstoornissen: AD(H)D, ASS, syndroom van Down motorische ontwikkelingsstoornissen,…
 • studiebegeleiding
 • algemene psychotherapeutische ondersteuning

            P&P Consult werkt nauw samen met:

 • huisartsen, pediaters, (kinder)psychiaters, paramedici
 • psychosociale en pedagogische organisaties
 • ziekenhuizen en psychiatrische voorzieningen (CGG)
 • scholen en CLB’s
 • erkende psychotherapeutische opleidingscentra

     www.psycon.beinfo@psycon.be

De integratieve visie van de P&P Consult-NPC kunt u terugvinden op:

Vertel over ons!

Deel deze pagina met je vrienden